ჩვენი გუნდი

წარმატებული გუნდის მუშაობის 4 პრინციპი

17

მენეჯმენტი

5

შესყიდვები

35

გაყიდვები

34

ლოჯისტიკა

6

ფინანსები

1500

საწყობი

30

წარმოება

4

ტექნიკური

გაიცანით ჩვენი გუნდი