თევზის ნახევარფაბრიკატები

თევზის კატლეტი

100 გრ პროდუქტის კვებითი ღირებულება:

ნახშირწყლები: 25 გრ

ცილები: 8.5 გრ | ცხიმები: 5 გრ

ენერგეტიკული ღირებულება 100 გრ: 180 კკალ

წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი

შენახვის პირობები და ვარგისიანობა: მინუს 18°С – 12 თვე

ორაგულის კატლეტი

100 გრ პროდუქტის კვებითი ღირებულება:

ნახშირწყლები: 25 გრ

ცილები: 10 გრ | ცხიმები: 7 გრ

ენერგეტიკული ღირებულება 100 გრ: 205 კკალ

წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი

შენახვის პირობები და ვარგისიანობა: მინუს 18°С – 12 თვე

თევზის ჩხირები

100 გრ პროდუქტის კვებითი ღირებულება:

ნახშირწყლები: 25 გრ

ცილები: 10 გრ | ცხიმები: 3 გრ

ენერგეტიკული ღირებულება 100 გრ: 167 კკალ

წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი

შენახვის პირობები და ვარგისიანობა: მინუს 18°С – 12 თვე

ორაგულის ჩხირები

100 გრ პროდუქტის კვებითი ღირებულება:

ნახშირწყლები: 22 გრ

ცილები: 10 გრ | ცხიმები: 3 გრ

ენერგეტიკული ღირებულება 100 გრ: 155 კკალ

წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი

შენახვის პირობები და ვარგისიანობა: მინუს 18°С – 12 თვე

თევზის ნაგეთსი

100 გრ პროდუქტის კვებითი ღირებულება:

ნახშირწყლები: 25 გრ

ცილები: 8.5 გრ | ცხიმები: 5 გრ

ენერგეტიკული ღირებულება 100 გრ: 180 კკალ

წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი

შენახვის პირობები და ვარგისიანობა: მინუს 18°С – 12 თვე

ორაგულის ნაგეთსი

100 გრ პროდუქტის კვებითი ღირებულება:

ნახშირწყლები: 23 გრ

ცილები: 9 გრ | ცხიმები: 5 გრ

ენერგეტიკული ღირებულება 100 გრ: 173 კკალ

წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი

შენახვის პირობები და ვარგისიანობა: მინუს 18°С – 12 თვე